Konsert med Nesttun Unge Strykere

Søndag 19. oktober kl. 12. 30 held Nesttun Unge Strykere konsert på Nordsjøfartmuseet. Inngangsbillett kr. 70,- inkluderar også museumsbillett.