Utleige

Museet er godt eigna for møter og konferansar for inntil 82 personar.

Museets kafe kan og leigast til selskap.

 

Næringsliv

Næringsliv, offentlege og frivillige organisasjonar kan leiga museet. Utleige kan finna stad utanom museet sine opningstider.   Lokale som høver til mindre grupper fins også. Servering av mat på staden. Møter kan kombinerast med vårt museumstilbod og våre guida turar.

Prisar og meny er tilgjengeleg her.

 


Private

Museet er godt eigna til visittar på merkedagar, dåp, konfirmasjonar  og gravferder.
Utleige kan finna stad utanom museet sine opningstider.

Prisar på leige og oppdekking er tilgjengeleg her.