Billettprisar

Denne billetten gir deg 50 prosent avslag på ordinære inngangsbillettar i dei andre musea i Museum Vest. Har du billett frå eit anna Museum Vest museum med deg hit, får du 50 prosent avslag på inngangsbilletten.

Gjeld i perioden 1.9 til 30.4

Billettpris

 • Vaksne

  70 kr

 • Born

  Gratis

Gruppeprisar

 • Skuleelevar

  30 kr / stk

 • Grupper +20 stk

  60 kr / stk

Guida tur

 • Per gruppe

  1000 kr

 • Skoleklasse

  500 kr

Utleige