Åpne filter

Museum

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Trinn

 •  
 •  
 •  

Fag

 •  
 •  
 •  

Emne

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Livet under krigen

  Opplegget startar med at elevane ser filmen om Telavågtragedien. Elevane arbeider i grupper på 3. Dei skal bruke utstillingane til å skaffe seg kunnskap og inspirasjon til å lage ein presentasjon av korleis livet til ein personen var under krigen. Meininga er at dei både skal nytte kunnskap, fantasi og kreativitet til å skape ein truverdig karakter.

  Les mer
 • Krigsminnesmerker i Telavåg og Bergen

  Opplegget startar med at elevane ser filmen om Telavågtragedien. Elevane arbeider i grupper. Dei  bruker utstillinga på museet  og foto av ulike minnesmerker knytt til krigen i vårt område til å reflektere rundt kva, kven og korleis ein minnest krigen. Dei utvalde minnesmerka er tett knytt til Telavåg og Nordsjøfarten.

  Les mer
 • Virtuell vandring i Telavåg

  Ved hjelp av eit nettbrett eller ein smarttelefon kan ein laste ned ein mobilapplikasjon. På vandring til ulike postar i Telavåg kan ein sjå små filmar og høyre historien om det som hende her under krigen, fortalt av dei som opplevde det. Opplegget startar med at elevane ser filmen om Telavågtragedien. 

  Les mer
 • Holocaust

  Opplegget er tilpassa elevar i 7. klasse. Målet er at elevane skal få innsikt i kva Holocaust var, både på eit internasjonalt nivå, nasjonalt og lokalt.

  Les mer
 • Nordsjøfarten og Telavågtragedien

  Gjennom film og arbeid med oppgåver i utstillingane skal elevane få innsikt i kva Nordsjøfarten under andre verdskrigen var, kva han betydde for motstandsarbeidet i Noreg og for folk langs kysten. Dei skal også få kunnskap om korleis Nordsjøfarten vart oppdaga i Telavåg, og konsekvensane av dette.

  Les mer