Holocaust

Opplegget er tilpassa elevar i 7. klasse. Målet er at elevane skal få innsikt i kva Holocaust var, både på eit internasjonalt nivå, nasjonalt og lokalt.

Sted:                    Nordsjøfartmuseet i Telavåg
Klassetrinn: 7. trinn

Max ant. elever:      

30
Varighet: 2 timar
   
Påmelding: DKS-opplegg for yttre region

Elevbesøk ved prosjektarbeid

Alle elevar er velkomne til å kontakte oss i høve prosjektarbeid og andre oppgåver. Me har bibliotek med litteratur frå andre verdskrig, og elevane kan nytte dette ved museumsbesøk. Me kan óg skaffe høvelege bilete.

Kontakt Nordsjøfartmuseet, telefon: 53006150, e-post:nordsjofartmuseet@museumvest.no

Førebuing

Det er ein fordel om elevane er best mogleg førebudd før dei kjem på museumsbesøk. Me oppmodar dykk til å nytte dette undervisningsopplegget før de kjem på Nordsjøfartmuseet:http://web.hist.uib.no/delfag-h97/jenny/

Bestillingskjema