Krigsminnesmerker i Telavåg og Bergen

Opplegget startar med at elevane ser filmen om Telavågtragedien. Elevane arbeider i grupper. Dei  bruker utstillinga på museet  og foto av ulike minnesmerker knytt til krigen i vårt område til å reflektere rundt kva, kven og korleis ein minnest krigen. Dei utvalde minnesmerka er tett knytt til Telavåg og Nordsjøfarten.

Sted: Nordsjøfartmuseet i Telavåg
Klassetrinn: VG1-VG3
Max ant. elever: 30
Varighet: 2 - 2,5 timar
Pris:  kr. 30 per elev
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

Opplegget kan knyttast til dette læreplanmålet.

Historie VG3 Studieforberedende utdanningsprogram.

Eleven skal

-gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden.

Elevbesøk ved prosjektarbeid

Alle elevar er velkomne til å kontakte oss i høve prosjektarbeid og andre oppgåver. Me har bibliotek med litteratur frå andre verdskrig, og elevane kan nytte dette ved museumsbesøk. Me kan óg skaffe høvelege bilete.

Kontakt Nordsjøfartmuseet, telefon:  53 00 61 50, e-post:nordsjofartmuseet@museumvest.no

Førebuing

Det er ein fordel om elevane er best mogleg førebudd før dei kjem på museumsbesøk. Me oppmodar dykk til å nytte dette undervisningsopplegget før de kjem på Nordsjøfartmuseet:http://web.hist.uib.no/delfag-h97/jenny/

Bestillingskjema