Utstilling om uteseglarane og deira historie

"Disse inntrykkene kommer frem ganske stadig"

Utstillinga presenterer krigsseglarane og deira ektefeller som representerer dei menneskelege omkostningane, einskildmenneske og mangfaldet i krigsseglaren si historie.

 

Utstillinga er innlånt frå Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.