Føredrag om Konrad Birkhaug, 8. mai

  1. mai blir det ein markering av frigjeringa ved minnestøtta i Telavåg klokka 12

På Nordsjøfartmuseet føredrar dr. Ole Didrik Lerum om Konrad Birkhaug, og hans hjelp til Telavågfolket under den andre verdskrigen. Føredraget vil rette lys på nokre viktige sider ved Birkhaug sitt førehald til Telavågfolket. Museet har og laga ei utstilling, med fotografi og gjenstandar etter Birkhaug, som heng tett saman med temaet for føredraget.