Foredrag om Ukraina, med Hans Petter Midttun

Tidlegare offiser og forsvarsattache Hans Petter Midttun held foredrag om ukrainsk historie, samfunn, kultur og krigen.

Arrangementet er ein oppfølging av tidlegare arrangement holdt i lokalmiljøet for ukrainske flyktningar.

 

Inngong kr 60

Gratis for barn og flyktningar

Kafeen er ope, med kaffi og lappar.

 

Vel møtt!