Det vakne me er

Bileta er naturfotografi frå Jotunheimen. Bileta er bearbeida og kjensla av foto, maleri og grafikk vert blanda saman.

Blandinga av ulike verdnar og opninga opp av skille mellom verdnar, er eitt av hovudbodskapa i utstillinga.

Siste utstillingsdag: Søndag 29. oktober 2017.