Opplevingar ved Nordsjøfartmuseet

Opplevingar på Nordsjøfartmuseet

Nordsjøfartmuseet har utstillingar som dokumenterer både heroisme og tragedie under den andre verdskrigen. Det er og ein vakker plass, kor ein kan slappe av med kaffi og lapp, både inne og ute.

Shetlands-Larsens medaljesamling

I 1999 vart Leif Larsen kåra til «Århundrets vestlending» av lesarane til Bergens Tidende. Han var ein av kapteinane på Shetlandsbussane, som frakta våpen og agentar frå Shetland til Norge under krigen. På vegen tilbake tok dei ofte med flyktningar. For bragdene sine vart Larsen høgt dekorert, både frå britisk og norsk hald. Til slutt var han ein av dei høgast dekorerte sjøoffiserane på alliert side. Medaljesamlinga hans er utstilt på Nordsjøfartmuseet.

Ny museumsfilm

Frå 19. juni kan ein sjå den nye museumsfilmen vår om Telavågtragedien. Den dokumenterer dei tyske overgrepa i Telavåg gjennom auga til dei som var born i 1942. Eit rikt monn av arkivbilete og nye intervjuar med tidsvitne gjev eit gripande innblikk i ei av dei grovaste krigsbrotsverka på norsk jord.

 

Bokhandel og butikk

I museumsbutikken kan du finne eit utval av litteratur om Nordsjøfarten og norsk kystkultur. Der finn du og eit utval av lokalproduserte kvalitetsvarer, frå saueskinnsfellar til honning.

Lapper på terrassen

Ein klassikar blant Nordsjøfartmuseet sine faste gjester er å nyte lappar og kaffi framfor utsikta i kafeen. På godversdagane er terrassen ein gild plass å vere, med Telavågbygda og Nordsjøen som kulisser.

Telavågtragedien

I utstillinga om Telavågtragedien finn ein gjenstandar og historier frå tida i fangenskap. Kvar gjenstand fortel ei historie om livet i ei røynsle som kan virke fjern og vanskeleg å forestelle seg, men som likevel ligger nær i tid.

 

Aktivitetar rundt museet

Eit besøk til Nordsjøfartmuseet kan kombinerast med ei rekke aktivitetar for liten og stor.

Kulturhistorisk vandring i Telavåg, med app

I Telavåg er det etablert ei kulturhistorisk løype, som tek deg gjennom dei viktigaste stadane i bygda. Om ein lastar ned appen «Telavåg 1942» kan ein få ein levande museumsoppleving utandørs, med tidsvitneintervju og forklaringar til kvar post. Appen finst for Android og iPhone

Utsikt frå Telaburet

Heilt ute mot havet ligg toppen Telaburet, som i gamledagar var eit seilingsmerke for sjøfolk. Frå toppen har ein ei flott utsyn over storhavet mot sør og vest, og over Telavåg og Nordsjøfartmuseet.

 

Klatrevegg og lavvo

Ein kort marsj i terrenget vest for Telavåg tar deg til Fiskesleppet klatrevegg. Her er det og etablert ein lavvo i nærleiken, som ein kan nytta gratis.

 

Selstøbuene og kverna

Etter at tyskarane jamna Telavåg med jorda, sto det nesten ingen bygg att. Men to gamle notbuer vart ståande på Selstø. Dei er nemnd i kjelder frå 1600-talet, og har vore i vekslande bruk sidan da. Dei er no restaurert, og tilgjengeleg for publikum. Ei gamal kvern ligg og i landskapet her. Den er restaurert til fungerande stand, og ved spesielle høve vert ho demonstrert i all si støyande prakt.

     

Nordsjøløypa til Glesvær

Frå Nordsjøfartmuseet går Nordsjøløypa sørover gjennom utmarka, til den gamle handelsplassen Glesvær. Her ligg Glesvær kafé i bygga til den gamle handelsstasjonen. Her kan ein få servert god sjømat heile året. A pro pos sjømat. Den løyndomsfulle fisken Sildekonge har fått namn frå Glesvær. I 1765 og 1769 vart det funne to døde eksemplar av fisken, som flaut i land på Glesvær. Naturvitaren Peter Ascanius satt i gong med å beskrive dei, og registrerte arten som Regalecus glesne i 1772.

 

Opplevingar

Ein kan  kombinere med eit museumsbesøk med ein guida tur, eller ein kan gå på tur på eiga hand.


Guida tur i Telavågbygda


Grupper kan bli guida til  stadar i bygda som spelte ei sental rolle i dei dramatiske hendingane under krigen.
Guiden tek deg med til staden der huset stod  kor to tyske offiserar og ein norsk agent vart  drepne i 1942. Det er rørande å koma til minnestøtta der turen sluttar.  Her er  namna til alle som døydde på grunn av terrorhendingane rissa inn. Då kan det vera godt  for ein besøkjande å sjå det livskraftige samfunnet som er  gjenreist, og at nye generasjonar veks opp.
•    600 m køyretur frå museet til startpunkt for  vandringa.
•    Vandring i tre km. som varar i 60 minutt inkludert stopp og forteljing undervegs.
•    Fottøy for vått terreng i delar av løypa.
•    Pris 1000,- for grupper på inntil 30 personar på dagtid i vekedagane, kr 2000 på kveldstid og i helger.
•    Bestilling på e-post nordsjofart@museumvest.no  eller telefon 53006150
•    Forteljinga kan tingast på engelsk.
Denne turen kan ein bestilla etter avtale heile året. Kontakt Nordsjøfartmuseet i Telavåg.


Guida tur frå museet til notbuene på Selstø


På bestilling kan grupper få ein guida tur til Selstøbuene. Der vil guiden gje deg  forteljinga: Frå notbu til hytteparadis i Telavåg.
Frå Nordsjøfartmuseet går turen sørvestover i Nordsjøløypa, og du får eit flott utsyn til skjærgarden utanfor Telavåg. Selstøbuene er noko av det einaste som var att etter Telavågtragedien i 1942. Dei ligg ytst ved havet og vart tidlegare nytta som garnbuer i samband med fiske. På denne turen får du innblikk i fiske før i tida, terrorhandlinga i Telavåg i 1942 og etterkrigstida. Forteljinga føregår ute, men notbuene er alltid opne for publikum.
•    Løype er 4 km lang tur/retur og den guida turen varar  i 90 minutt.
•    Fottøy for  vått terreng i delar av løypa.
•    Pris kr 1000,- for  gruppe på inntil 30 personar på dagtid i vekedagane, kr 2000 på kveldstid og i helger. 
•    Bestilling på e-post nordsjofart@museumvest.no  eller telefon 53006150 
•    Forteljinga kan tingast på engelsk.
Denne turen kan ein bestilla etter avtale heile året. Kontakt Nordsjøfartmuseet i Telavåg.Last ned vår app for ei virtuell vandring


Velg mellom norsk og engelsk. Brosjyre tilgjengeleg på museet på begge språk. 600 m køyretur frå museet til startpunkt for vandringa. Løypa har blå merking og har seks virtuelle postar. Løypa er ei ca. 3 km lang rundløype og det tek om lag 45 min å gå den virtuelle vandringa.

Lenke til appen for iPhone og iPad

Lenke til appen for Android


Tur til Selstøbuene


 Selstøbuene er noko av det einaste som var att etter Telavågtragedien i 1942. Dei ligg ytst ved havet.
Frå Nordsjøfartmuseet kan du gå sørvestover i Nordsjøløypa, og du får eit flott utsyn til skjergarden utanfor Telavåg. Selstøbuene vart  tidlegare nytta som garnbuer i samband med fiske. Notbuene er alltid opne for publikum. Løypa har blå merking og det er to km på veg og i terreng  til buene. Det tek om lag 35 min. å nå målet. Vått terreng.


Tur til Nesvika


I Nesvik kom agentane frå Shetland i land.
Frå museet går turen på hovudvegen inn i bygda, og frå skulen føl den  blå merka  Nordsjøløypa  til Nesvika i terreng. Heile  turen fram  er på om lag 4 km. Og det tek om lag 45 min. til målet. Vått terreng.


Tur til den gamle gravstaden


Kyrkjegarden ved havet med gravminner frå 1880 til 1946.
Fylg  hovudvegen inn i bygda til den endar på ein parkeringsplass. Det er  hundre m. å gå på sti og i trapper til  kyrkjegarden med restaurert bårehus og namneplate over alle som er gravlagde der. 2,5 km frå museet til parkeringsplassen.  


Tur til nabobygda Glesvær


Nordsjøløypa til Glesvær er ein 9 km lang  tur på om lag  tre timar. Turen går gjennom utmark og du får utsyn til havet. Vått terreng . Det er råd å passa turen til bussruter som går frå Glesvær til Telavåg.