Prislister

PRISAR FOR KUNDER I GRUPPER

Grupper over 20 stk kr100       

Under 20 stk kr 120  

Born gratis

                                

Tillegg utanom opningstid kr 1500 i inntil 2 timar

Sjåførar, lærarar, reiseleiarar, fylgje med funksjonshemma: Gratis billett

Matservering til grupper må tingast ei veke på førehand.

Klikk lenka for:

PRISAR FOR MATSERVERING TIL GRUPPER 

 

 

Prisar for skuleelevar/studentar på organisert skulebesøk til museet:

SKULEMENY

 

Skular, høgskular og universitet kan gjera avtalar heile året.

  

NÆRINGSLIV

Næringsliv, offentlege og frivillige organisasjonar kan leiga museet. Utleige kan finna stad utanom museet sine opningstider.   Lokale som høver til mindre grupper fins også. Servering av mat på staden. Møter kan kombinerast med vårt museumstilbod og våre guida turar. 

 
PRIVATPERSONAR

Privatpersonar kan leiga museet.
Utleige kan finna stad utanom museet sine opningstider. Klikk lenka for prisar.