Tilgjengelegheit

Reservert parkering for rørslehemma. Museet er tilpassa rørslehemma og det er teleslynge i kinosal. Audioguide gratis tilgjengeleg på norsk og engelsk.