Tilgjengelegheit

Reservert parkering for rørslehemma. Museet er tilpassa rørslehemma og det er teleslynge i kinosal. Audioguide gratis tilgjengeleg på norsk, tysk og engelsk. Eigne øreproppar til sals for kr.10.