Utleige

Museet er godt eigna for møter og konferansar for inntil 82 personar.

Museets kafe kan og leigast til selskap.

PRISAR FOR KUNDER I GRUPPER

OPNINGSTIDER

Søn. 1.feb-1.nov: 12-17                                         Grupper over 20 stk kr 80          

Man.-lør. 1.mai-1sep: 11-16                                             Under 20 stk kr 90  

Elles etter avtale                                                                           Born gratis

                                    

Guida tur i området etter avtale kr 1000 pr. gruppe på dagtid i vekedagane, kr 2000 på kveldstid og i helger.

Tillegg utanom opningstid kr 900 i inntil 2 timar

Sjåførar, lærarar, reiseleiarar, fylgje med funksjonshemma: Gratis billett

 

PRISAR FOR MATSERVERING

Kaffi/te med lapp                                                     kr   65

Kaffi/te med to lappar                                               kr   90

Kaffi/te med tebrød/kake                                          kr   70

Kaffi/te med lefse                                                     kr   70

Kaffi/te med to halve rundstk. ost/skinke                    kr 160

Kaffi/te med stor bagett m.ost/skinke                         kr 160

Kaffi/te med stor bagett m. laks/reker                        kr 180

Kaffi/te med tre snittar                                              kr 210

Tapas                                                 Pris ved førespurnad

Koldtbord                                                                 kr 375

Rundstk. med skinke/ost                                           kr   70

Lapp/kake                                                                kr   45

Gulrotkake                                                               kr   55

Kaffi                                                                        kr   35

 

Varm mat

Blomkålsuppe med brød inkl. kaffi                         kr 210

Betasuppe med brød inkl. kaffi                              kr 210

Bacalao inkl. kaffi                                                 kr 335

 

Mineralvatn pr. flaske                                           kr 40

 

Matservering til grupper må tingast ei veke på førehand.

 

Prisar for skuleelevar/studentar

Elevar grunnskule                       Gratis

Elevar vidaregåandeskule           Gratis

Studentar                                     kr 60,-

Lærarar, reiseleiarar, sjåførar og fylgje med funksjonshemma: Gratis

Skular, høgskular og universitet kan gjera avtalar heile året.

 

SKULEMENY

 

Kaffi/te                                                              kr 30

Mineralvatn                                                        kr 30                                                  

Kake                                                                  kr 45                                                  

Nudlar Mr. Lee                                                    kr 35 

Må tingast på førehand

 

Lapp med rømme og syltetøy                            kr 40

Toast med ost og skinke                                   kr 40

Rundstykke med skinke og ost                          kr 65

Stor bagett med ost og skinke                          kr 125

Blomkålsuppe med brød                                   kr 165

Betasuppe med brød                                        kr 185

 

Næringsliv

Næringsliv, offentlege og frivillige organisasjonar kan leiga museet. Utleige kan finna stad utanom museet sine opningstider.   Lokale som høver til mindre grupper fins også. Servering av mat på staden. Møter kan kombinerast med vårt museumstilbod og våre guida turar. 

 
Private

Museet er godt eigna til visittar på merkedagar, dåp, konfirmasjonar  og gravferder.
Utleige kan finna stad utanom museet sine opningstider. 

 

PRISAR FOR KUNDAR NÆRINGSLIV

 

LOKALE                           PRIS         KAPASITET     LEIGETID

Kafelokale                         4500         84                     0800-1600

Auditorium                        3500         84                     0800-1600

Konferanserom                  2000         15                     0800-1600

Heile museet                     7500         84                     0800-1600

 

Tillegg for leige utover oppgitt tidspunkt er kr. 900 pr. time.

Museumstilbod med film og utstillingar kr. 90. Over 20 stk. kr 80

Guida tur i området etter avtale kr 1000 pr. gruppe på dagtid i vekedagane, kr 2000 på kveldstid og i helger.

 

KONFERANSEMENY

Kaffi/te ved ankomst                                               kr 35

Kaffi/te ved ankomst + 1 kaffipause                         kr 40

Kaffi/te ved ankomst + 2 kaffipausar                        kr 45

Kaffi/te + frukt ved ankomst                                    kr 60

Kaffi/te + lapp/wienerbrød                                       kr 75

Lapp/wienerbrød                                                     kr 50

 

Lunsj. Prisar er inkludert kaffi/te

2 stk. ½ rundstk. med skinke/ost                             kr 165

3 stk. ½ rundstk. med skinke/ost                             kr 185

2 stk. ½ rundstk. med reker/røykelaks                     kr 175

3 stk. ½ rundstk. med reker/røykelaks                     kr 195

3 snittar                                                                 kr 215

1 stor bagett med ost/skinke                                   kr 175

1 stor bagett med laks/reker                                   kr 190

Tapas                                                 Pris på førespurnad.

Salatbuffet med tre ulike salater og brød                 kr 240

Koldtbord                                                             kr 375

 

Varm lunsj. Prisar er inkludert kaffi/te

Blomkålsuppe med brød                                         kr 220

Betasuppe med brød                                              kr 225

Bacalao med brød                                                  kr 340

Biffgryte med ris og salat                                        kr 350

Mineralvatn pr. flaske                                              kr 45

 

PRISAR FOR PRIVATKUNDAR

 

LOKALE                           PRIS         KAPASITET     LEIGETID

Kafelokale                        4500         84                     0800-1600

Auditorium                       2500         84                     0800-1600

Konferanserom                 1000         15                     0800-1600

Heile museet                    6800         84                     0800-1600

 

Utstyrskapasitet for servering av snittar og kaker er inntil 100 personar
Utstyrskapasitet for middagservering er inntil 100 personar
Tillegg for leige utover oppgitt tidspunkt er kr. 800 pr. time.
Utleigetida må opphøra innan kl 23.00

Museumstilbod med film og utstillingar kr. 90. Over 20 stk. kr 80

Guida tur i området etter avtale kr 1000 pr. gruppe på dagtid i vekedagane, kr 2000 på kveldstid og i helger.

KUVERTTILLEGG Kr 75
Dette inkluderer oppdekking med duk, servietter og lys, samt oppvask og
opprydding. Kaffiservering inngår også i kuverttillegget
MINERALVATN KR 35 pr. flaske
KUVERTTILLEGG FOR MEDBRAKTE KAKER kr. 25
Dersom medbrakte kaker krev bruk av ekstra service.
Mat og serveringshjelp må tingast eksternt.
Utleigar stiller med ein person på kjøkkenet.
Dersom ein ynskjer å nytta vårt museumstilbod i tilknyting til utleige kjem billettpris i
tillegg.