Billettprisar

Billettpris

 • Vaksne

  100 kr

 • Born (inntil 18 år)

  Gratis

 • Born under 12 år må gå i lag med ein vaksen
 • Student

  50

 • Ved framsyning av studentbevis)
 • Museum Vest årskort

  450

 • Gjev gratis tilgong til alle avdelingane i Museum Vest
 • BT-fordel - 25% rabatt

  75

Gruppeprisar

 • Skuleelevar

  Gratis

 • Grupper +20 stk

  90 kr / stk

Guida tur i Telavåg

 • Per gruppe 20 stk

  1000 kr

 • Tilbodet gjeld berre i vekedagane
 • Skuleklasse (pr. 30 elevar)

  500 kr

 • Tilbodet gjeld berre i vekedagane

Matbestilling og utleige

Årskort

 • Museum Vest

  450

 • (gjev inngong på alle Museum Vest sine åtte avdelingar)