Billettprisar

Billettpris

 • Vaksne

  80 kr

 • Born

  Gratis

Gruppeprisar

 • Skuleelevar

  Gratis

 • Grupper +20 stk

  70 kr / stk

Guida tur i Telavåg

 • Per gruppe

  1000 kr

 • Tilbodet gjeld berre i vekedagane
 • Skuleklasse (pr. 30 elevar)

  500 kr

 • Tilbodet gjeld berre i vekedagane

Utleige