Samling og arkiv

Nordsjøfartmuseet samlar gjenstandar, fotografiar og arkivalia som er relatert til okkupasjonshistoria i Norge, med særleg vekt på Nordsjøfarten og Telavågtragedien.

Det meste av samlinga vår er publisert på Digitalt Museum. Du finn både fotografier og gjenstandar ved å følgje lenka: Digitalt Museum

Nordsjøfartmuseet har ein stor samling fotografiar. Hovuddelen er relatert til Telavågtragedien og Englandsfarten under andre verdskrig.

For bestilling av bilete gjelder følgande priser:

Digitale filer til privat bruk/forsking:

I TIFF eller JPG: 200 kr

Arkivavgift/brukarvederlag til kommersielt bruk:

Publisering i tidsskrifter/bøker/aviser etc. kr 500

Bestilling kan skje ved oppmøte på museet eller per e-post.