Temporær utstilling

Gjesteutstillinga MOMENTUM, av Helle Brunvoll, opna 1.juni 2020. Utstillinga syner bilete frå eit steinbrudd i Vestfold. Eit landskap som berre eksisterer ei kort stund, eit moment. 

Om utstillinga si fortel Helle Brunvoll:
"Disse fotografiene ble til i steinbruddet Stålaker i Larvik. Bruddet henter ut Larvikitt, eller Labrador som steinen også kalles. Den blir brukt i ulike deler av steinindustrien. (...) Når man ikke kan hente ut mer stein til industri, blir bruddet fylt igjen med skrotstein av sikkerhetsmessige årsaker. Veggene i dette bruddet bærer spor av bor, jern og sagblad. Det oppstår et nytt landskap der linjer, farger og former danner en slags scenografi for opprinnelige landskapet. Bare dager etter at disse bildene ble fanget, ble bruddet fylt igjen, og eksisterer nå kun i kunstnerens minne og i hennes kunstverk, Momentum."
I golvet her på Nordsjøfartmuseet er det brukt stein frå Stålaker som dekorlinjer mellom skifersteinane. Denne larvikitten finnes berre i Norge, og heiter «Blue Pearl». På grunn av dei blå krystallane som kjem til syne etter sliping av denne vakre bergarten.
Helle Brunvoll f.1966 er født i Horten der ho bur og arbeidar. Ho uttrykkjer seg gjennom måleri, foto og steinskulptur. Fotoutstillinga på Nordsjøfartsmuseet er foto frå eit nedlagt steinbrot i Larvik. http://hellebrunvoll.no/ Helle har vore representert på bl. a. «Østlandsutstillingen» med desse bileta. Naturen er den største inspirasjonskjelda for henne. Utstillinga på Nordsjøfartmuseet, Museum Vest, er ei salsutstilling.