Hopp til hovedinnhold

Selstøbuene og kverna

  • Silje Katrine Robinson / Stiftelsn Museum vest

Etter at tyskarane jamna Telavåg med jorda, sto det nesten ingen bygg att. Men to gamle notbuer vart ståande på Selstø. Dei er nemnd i kjelder frå 1600-talet, og har vore i vekslande bruk sidan da. Dei er no restaurert, og tilgjengeleg for publikum. Ei gamal kvern ligg og i landskapet her. Den er restaurert til fungerande stand, og ved spesielle høve vert ho demonstrert i all si støyande prakt.

  • 1/3
    Silje Katrine Robinson / Stiftelsn Museum vest
  • 2/3
    Silje Katrine Robinson / Stiftelsn Museum vest
  • 3/3
    Silje Katrine Robinson / Stiftelsn Museum vest
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2