Motstandskampen

som endte i tragedie

Utstillingar

/Kontaktinfo

Besøk
Nipen
5380 Telavåg
Telefon
Epost

/Opningstider

1. februar til 30.april

 • Søndag

  12-17

  Elles etter avtale

1. mai til 31. aug.

 • Søndag

  12-17

 • Mandag - lørdag

  11-16

 • Elles etter avtale

1. september til 31. november

 • Søndag

  12 - 17

  Elles etter avtale

1. desember til 31. januar

 • Ope etter avtale

Påsken

 • Palmesøndag

  12 - 17

 • Skjærtorsdag

  12 - 17

 • Langfredag

  12 - 17

 • Påskeaftan

  stengt

 • 1. og 2. påskedag

  12 - 17

Spesielle dagar

 • 1. mai

  12 - 17

 • 17. mai

  Stengt

 • Kristihimmelfartsdag

  12 - 17

 • Pinseaftan

  11 - 16

 • 1. og 2. pinsedag

  12 - 17

 • 7. - 11. oktober

  11- 16

  Vi held opent mandag til fredag i skulanes haustferie

/Prisar

Billettpris

 • Vaksne

  80 kr

 • Born

  Gratis

Gruppeprisar

 • Skuleelevar

  Gratis

 • Grupper +20 stk

  70 kr / stk

Guida tur i Telavåg

 • Per gruppe

  1000 kr

 • Tilbodet gjeld berre i vekedagane
 • Skuleklasse (pr. 30 elevar)

  500 kr

 • Tilbodet gjeld berre i vekedagane

Utleige