/ Kontaktinfo

Besøk
Årvikadalen 20
5380 Telavåg
Telefon
Epost

/Opningstider

1. februar til 30.april

 • Søndag

  12-17

  Elles etter avtale

1.mai til 31. august

 • Måndag - laurdag

  11:00 - 16:00

 • Sundag

  12:00 - 17:00

1. september til 31. november

 • Søndag

  12 - 17

  Elles etter avtale

1. desember til 31. januar

 • Museet er stengt

Påsken

 • Palmesøndag

  12 - 17

 • Skjærtorsdag

  12 - 17

 • Langfredag

  12 - 17

 • Påskeafta

  stengt

 • 1. og 2. påskedag

  12 - 17

Spesielle dagar

 • 1. mai

  12 - 17

 • 17. mai

  Stengt

 • Kristi himmelfartsdag

  12 - 17

 • 1. og 2. pinsedag

  12 - 17

 • Vi held opent mandag til fredag i skulanes vinter- og haustferie

/Prisar

Billettpris

 • Vaksne

  100 kr

 • Born (inntil 18 år)

  Gratis

 • Born under 12 år må gå i lag med ein vaksen
 • Student

  50

 • Ved framsyning av studentbevis)
 • Museum Vest årskort

  450

 • Gjev gratis tilgong til alle avdelingane i Museum Vest
 • BT-fordel - 25% rabatt

  75

Gruppeprisar

 • Skuleelevar

  Gratis

 • Grupper +20 stk

  90 kr / stk

Guida tur i Telavåg

 • Per gruppe 20 stk

  1000 kr

 • Tilbodet gjeld berre i vekedagane
 • Skuleklasse (pr. 30 elevar)

  500 kr

 • Tilbodet gjeld berre i vekedagane

Matbestilling og utleige

Årskort

 • Museum Vest

  450

 • (gjev inngong på alle Museum Vest sine åtte avdelingar)